You are currently viewing Poziv za učešće na Takmičenju

Poziv za učešće na Takmičenju


Poziv za učešće na Takmičenju u tri umjetničke discipline na zadatu
temu, a povodom “Sedmice dječijeg prijateljstva Bosne i Hercegovine i
I.R.Iran”, koja će se realizovati u JU”Međunarodni centar za djecu i
omladinu Novo Sarajevo” u periodu od 06.11. do 11.11.2022. godine.
Sve upute za učešće su na plakatu.
Sretno!

Komentariši