Dječija kuća Novo Sarajevo

Adresa: Kemala Kapetanovića 17, Sarajevo 71000

Telefon: +387 (0)33 522 733

E-mail: info@mladi.ba

Web: www.mladi.ba