ADRESA: Grbavička bb 

OPĆINA: Novo Sarajevo

TELEFON: +387 (0)33 811 010 

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak – Petak: 9:00 – 17:00

Subota: 9:00 – 14:00

web adresa: https://bgs.ba/