Vijeće mladih Općine Novo Sarajevo predstavlja otvorenu platformu gdje mladi mogu svoje probleme i potrebe jasnije i glasnije artikulisati prema onima koji treba da kreiraju okruženje za zdrav rast i razvoj mladih.

U Novom Sarajevu predstavljamo krovnu omladinsku organizaciju, prepoznatu Zakonom o mladima Federacije BiH i okupljamo 5 različitih omladinskih udruženja s područja Općine Novo Sarajevo.

U svom radu djelujemo i zastupamo isključivo interese mladih, neovisno od političkih preferencija članova, partnera i drugih aktera u radu Vijeća. Ne preferiramo niti jednu političku partiju, već gradimo partnerske odnose sa onima koji mogu pomoći realizaciji naših ciljeva usmjerenih ka boljem položaju mladih.

Trenutnu rukovodeću strukturu Vijeća mladih Općine Novo Sarajevo čine:
Enes Pašić, predsjednik
Daniel Eror, predsjednik Skupštine
Mateo Pejčinović, generalni sekretar

Upravni odbor:
Enes Pašić
Elma Bešlić
Kerim Crnkić
Nermin Potur
Faruk Tahmiščić

Mateo Pejčinović, generalni sekretar
Daniel Eror, predsjednik Skupštine
Enes Pašić, predsjednik Vijeća

Kontakt:
vijece.mladih.ns@gmail.com
062/716-988
Kemala Kapetanovića 17