You are currently viewing Predstava „Strah“

Predstava „Strah“

18.06.2022.godine, u prepunoj sali objekta Dječija kuća, održana je premijera predstave „Strah“ sa kojom će se JU “Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo“, predstaviti na 37. Internacionalnom  teatarskom festivalu u Friedrichshafenu, a koji će se održati u periodu od 19-25 juna. Predstavnik JU “Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo“ će biti Teens Škola glume „Mala scena“, koju čine djeca uzrasta od 12-16 godina.

Predstava „Strah“ je adaptacija školske lektire i jednog od najpoznatijih romana spisateljice Pearl Back „Veliki talas“, koja govori o Japanskoj kulturi i njihovim tradicionalnim nošnjama, načinu življenja i statusnoj podjeljenosti . Cjelokupnu pripremu i adaptaciju predstave su radile  dipl. glumica Mirna Jogunčić i  Jasenka Paralija Jaganjac.

Na Internacionalnom festivalu predstavit će se 17 zemalja Evrope. JU “Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo“  dobila je poziv za učešće kao jedina ustanova predstavnik  Bosne i Hercegovine i velika nam je čast što je upravo nama pripala ta uloga, obzirom da se ove godine navršava 25 godina pobratimstva Sarajeva i Friedrischafena.

JU „Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo“ ima  dugogodišnju saradnju sa Školom glume „Mala scena“, te je iz tog razloga odabrala da oni baš budu naši predstavnici na ovom festivalu.

Bitno je spomenuti i da je festival inkluzivne prirode što nam je izuzetno drago, jer Škola glume već godinama,  podržava program inkluzije te uživa u radu sa djevojkom koja ima Down Sindrom, dječakom sa autizmom, te nekoliko učenika/ca sa izazovom u jezičkom razvoju.

Projekat je podržala Gradska uprava Grada Sarajeva.

Komentariši