Sarajevo Drum Orchestra

Grupa sarađuje sa Međunarodnim centrom za djecu i omladinu od samog osnivanja. Neki od primjera saradnje su: učešće u dvije donatorske konferencije kreativne muzičke radionice za djecu i omladinu završna prezentacija projekta “Ritmovi svijeta”, zajednički nastup djece iz tri škole iz sarajevske regije pod pokroviteljstvom Accord Int. Sarajevo Drum Orchestra, pored muzičkog angažmana samba benda, … Nastavi čitati Sarajevo Drum Orchestra