Kult

Institut za razvoj mladih KULT Profesionalno udruženje koje se bavi uključivanjem građana/ki u procese donošenja odluka u društvu, te podizanjem svijesti građana/ki za potrebom za uključivanje u rješavanje problema koji ih okružuju. Udruženje koje afirmativno sarađuje sa svim nivoima vlasti, kao i s privatnim sektorom i drugim udruženjima. Udruženje s legalnim i transparentnim procedurama. Poštuju … Nastavi čitati Kult