JAVNI OGLAS

JU “MEĐUNARODNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU NOVO SARAJEVO” Kemala Kapetanovića 17 71000 Sarajevo Broj:02-150/22 Datum: 25.05.2022. godine                                  Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije Bosne i…

Continue ReadingJAVNI OGLAS