Bravo Mi

Radionice koje nudi udruženje kreativaca BRAVO MI su: Škola crtanja i slikanja za djecu Škola crtanja i slikanja za odrasle Profesionalna edukacija u crtanju za srednjoškolce LinGapo orkestar za odrasle Škola udaraljki za djecu Muzički teatar Life Coaching Muzikoterapija Škola stranih jezika za djecu i odrasle u suradnji sa edukativnim centrom LinGap