Poziv za učešće na Takmičenju

Poziv za učešće na Takmičenju u tri umjetničke discipline na zadatutemu, a povodom “Sedmice dječijeg prijateljstva Bosne i Hercegovine iI.R.Iran”, koja će se realizovati u JU”Međunarodni centar za djecu iomladinu Novo Sarajevo” u periodu od 06.11. do 11.11.2022. godine.Sve upute za učešće su na plakatu.Sretno!