World cafe „Energija u rukama građana“

Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za jugoistočnu Evropu (REIC), 06.12.2018. godine u okviru projekta Energetske zadruge u BiH – ENZA 3 organizovao je World cafe pod nazivom „Energija u rukama građana“.

World cafe održan je u prostorijama Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo.

Događaju su prisustvovali predstavnici državnih institucija, uposlenika javnih objekata, privatnih kompanija, međunarodnih organizacija itd.

Učesnici su inovativnom motodologijom diskusije „world cafe“ diskutovali o aktuelnim pitanjima u vezi sa građanskom energijom (potencijali za građanski energiju u BiH, barijere i dr.). Na događaju je prisutnim predstavljena i aktuelna crowdfunding kampanja za obnovljive izvore energije koju implementira REIC u saradnji sa fondacijom Heinrich Boll, a prisutnima se obratila i predstavnica J.U. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“ Fojnica koja je prisutne upoznala za potrebnom za jednom ovakvom „akcijom“. Naime, Zavod Drin je korisnik sredstava koja se prikupljaju kroz crowdfunding kampanju za potrebe instaliranja solarnih kolektora na krovu Zavoda, a sve s ciljem pokrivanja visokih potreba za potrošnom toplom vodom koje ovaj Zavod ima.

ENZA 3 je projekat koji REIC kontinuirano provodi posljednje 3 godine, kojim se promoviše koncept energetskih zadruga, a ujedno i osniva prva energetska zadruga u Bosni i Hercegovini. Stvara se potreba da se javnost informiše o mogućnostima osnivanja energetskih zadruga i finansiranju istih kroz različite projekte, grupnim finansiranjem (engl. crowdfunding) ili nekim drugim alatom. Ovo je projekat koji predstavlja početak programa podrške budućim zadrugarima u cilju osnivanja energetskih zadruga i kreiranja održivih i stabilnih sredina.

Leave a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Scroll to Top