U sklopu Projekta Općine Novo Sarajevo, “Vanškolske aktivnosti 2022”


U sklopu Projekta Općine Novo Sarajevo, “Vanškolske aktivnosti 2022.” u ponedeljak, 30.01.2023.godine u 19:00h u Penjačkoj stijeni Centra
održala se završna radionica “Osnovi sigurnosti u planinama i osnove sportskog penjanja” sa dodjelom diploma, dok je u utorak,
31.01.2023.godine u 18:00h u Inovatorskoj sobi objekta u Grbavičkoj bb,održana završna radionica “3D Dizajn i programiranje” sa dodjelom
diploma.

Scroll to Top