Treća lokalna djaloška platforma (LDP)

U Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, 25. marta ove godine, u organizaciji Općine Novo Sarajevo i Centra za promociju civilnog društva (CPCD) održana je Treća lokalna djaloška platforma (LDP) pod nazivom:„ (Ne)aktivizam građana i građanki razlog više za nepovoljan društveni položaj u lokalnoj zajednici“.

Održavanje ovog događaja predstavlja nastavak procesa dijaloga i konsultacija koji se provodi u okviru projekta „Dijalog za budućnost“ (DFF), a koji je razvijen na inicijativu i pod pokroviteljstvom Predsjedništva BiH i zajednički se provodi od strane UNICEF-a, UNDP-a i UNESCO-a.

Svrha dijaloške platforme bila je da učesnici razmotre i usvoje prijedlog dokumenta pod nazivom „Preporuke za donošenje mjera praktične politike“ (Preporuke) koji su zajednički oblikovali učesnici lokalnih dijaloških platformi, koordinatorice projekta u Općini Novo Sarajevo i CPCD/DFF projektni tim a na osnovu rezultata rada na prethodne dvije platforme dijaloga.

Ovaj dokument će biti krajnji rezultat procesa dijaloga i konsultacija u kojem su učesnici oblikovali odgovarajuće preporuke za načelnika i druge organe Općine Novo Sarajevo kako bi se usvojile mjere praktične politike za rješavanje problema.

Nakon razmatranja i usvajanja, preporuke su uručene načelniku Općine Novo Sarajevo Nedžadu Koldži.

Leave a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Scroll to Top