SUPERAR

SUPERAR u BiH U Bosni i Hercegovini „SUPERAR u BiH“ započeo je svoj rad u 2016. godini sa ciljem da djeci i mladim ljudima pruži šansu da ojačaju svoje samopouzdanje i razviju kreativnost kroz poseban muzički program kreiran od strane renomiranih umjetnika u cilju pozitivnog razvoja ličnosti

Naš program se bazira na pružanju jednakih mogućnosti za svako dijete, poticanju socijalne uključenost ranjivih skupina društva, poboljšanju kvaliteta obrazovanja širom zemlje, te razvoju vještina kod djece i mladih ljudi u BiH koje vode ka pomirenju i osiguravaju održivi mir.

Superar u BiH nudi horsko pjevanje, potpuno besplatno i direktno uključeno u obrazovni sistem, bez selekcije i segregacije. Prioritet programa su djeca i mladi ljudi koja ne mogu imati pristup kvalitetnom muzičkom obrazovanju, djeca koja su na određene načine odbačena od sredine – djeca sa smetnjama u razvoju, kao i djeca različite socijalne, društvene, etničke, te vjerske pripadnosti.

Više informacija na linku:

http://www.superar.eu/?fbclid=IwAR1bKmhqu9dMz-KRJOoed0Sclo8Jpqa9D36efUns_WK4FzQYWuvD34jE-Do https://www.facebook.com/pg/superarbih/about/?ref=page_internal