SUPERAR

U Superaru je svako dijete – neovisno od njegove socijalne i financijske situacije ili njegovog vjerskog ili kulturnog porijekla – superzvijezda.  

Superar u Bosni i Hercegovini je udruženje koje pruža besplatno muzičko obrazovanje za svako dijete i mladu osobu. Aktivno muziciranje povezuje, jača i inspiriše. Superar koristi upravo taj potencijal muzike sa ciljem da pozitivno promijeni društvo. 

Besplatnu ponudu muzičkog programa kao vannastavnu aktivnost u formi horskog pjevanja Superar nudi u Dječijoj kući, Novo Sarajevo, dva puta sedmično u dva termina za djecu od 6 do 14 godina, te dva puta sedmično u jednom terminu za mlade djevojke – ženski hor Superar Cadenza. U Centru za mlade, Grbavica, Superar nudi časove violine dva puta sedmično u jednom terminu.

 Muzičko obrazovanje ne samo da razvija muzičke sposobnosti djece i mladih, već jača i druge važne vještine kao što su koncentracija, predanost, komunikacijske vještine, kreativnost, samopercepcija, samodisciplina, samopouzdanje i osjećaj odgovornosti.  

“Pjesma je put kojim stvaramo bolji svijet” je stih iz Superar himne “Mi smo Superar” kojim, u najkraćem, sve opisuje šta je bit Superar programa. 

“Mi smo Superar”: https://www.youtube.com/watch?v=LBnVLpCMU7s“Mi smo Superar” je novi muzički iskorak, nastao u Superar radionici, tokom vanrednog stanja u BiH izazvanog pandemijom virusa COVID19. Pjesma koja govori o ljubavi, slobodi, otvorenosti i koja jača osjećaj solidarnosti kroz dijeljenje zajedničkog kreativnog procesa. Koristeći muziku kao alat za ozdravljenje ljudskog duha, vraćamo hrabrost i nadu u naše živote i šaljemo djeci u Europi poruku mira i zajedništva.

Više informacija na:

https://www.facebook.com/superarbih

Scroll to Top