Selam ya Resulallah 2022

18.manifestacije Dani o Allahovom Poslaniku Selam, ya Resulallah
2022.Partner i domaćin programa Opština Novo Sarajevo i JU “Međunarodni
centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo.

Scroll to Top