Radionice

Kreativna radionica namjenjena je školskoj djeci sa područja Općine Novo Sarajevo, koja će u novootvorenom prostoru „Dječije kuće“ sticati nova znanja i vještine, te kreativno provoditi slobodno vrijeme.

Ciljna grupa su školska djeca sa područja Općine Novo Sarajevo od prvog do devetog razreda.

U novootvorenom prostoru „Dječije kuće“  koji je namjenski opremljen za realizacije ovakvih radionica/ples, muzika, umjetnost, jezici, fotografija, film, gluma, čitaonica, djeca i mladi će imati izvrsnu  priliku da kroz planirane radionice stiču nove vještina kao nadogradnju redovnom obrazovanju, stvaranjem uslova za izražavanje kreativnosti  što je predviđeno i Strategijom razvoja Općine Novo Sarajevo.