Depo

DEPO Portal

DEPO je informativno-zabavni portal koji se bavi proizvodnjom i distribucijom sadržaja različitih formi – printanih, televizijskih, filmskih, foto i audio – bazirajući se najviše na tematske sadržaje iz kulturnog i javnog života u BiH i regionu.

Kroz angažman i saradnju sa iskusnim novinarima, rediteljima, producentima, filmskim i pozorišnim kritičarima, umjetnicima, kao i ekipom mladih kreativnih snaga, portal DEPO predstavlja medij koji na kritički osviješćen, intrigantan i profesionalan način tretira savremenu bh. umjetničku, medijsku i estradnu scenu, kao i aktuelna zbivanja u javnom životu zemalja ex-Jugoslavije, Evrope i svijeta.

Portal je svojom formom prilagođen zahtjevima mlađe, trendovske publike, a sadržinski konzumentima atraktivne, brze, argumentovane i pouzdane informacije, te ljubiteljima utemeljenih autorskih tekstova i žestokog pera.

Scroll to Top