MUZIČKA RADIONICA

Projekat muzičke radionice FLAUTE ima za cilj da,budući polaznici naprave prve muzičke korake, te se upoznaju sa osnovnim muzičkim vještinama i znanjima, kloje nudi ovaj duhači muzički instrument. Djeca  koja  sviraju neki instrument razmišljaju “bistrije” i kritički. Za povučenu djecu  sa problemom ostvarivanja socijalnog kontakta,  muzička aktivnost može da se koristi kao terapija, jer omogućava djetetu  da se izrazi, da se kroz sviranje uklopi u društvo i razvije osjećanje kolektivnog duha.

PROGRAMSKI SADRŽAJI:

1.VJEŽBE PRAVILNOG DISANJA

2.PJEVANJE I SVIRANJE

3.BROJALICE

4.MUZIČKE IGRE

5.SLUŠANJE MUZIKE

Vježbe  disanja( uzdah, izdah, pravilno disanje) kroz igru duvanje vate, balona, blok fauta.Kod osnovnoškolskog uzrasta jako je važno postaviti osnove muzičkog obrazovanja. To su ritam, tempo i visina tonova (smjer kretanja melodije). Uključivanje djece u rano muzičko obrazovanje može doprinijeti boljem razvoju intelektualnih i emocionalnih vještina. Ranim muzičkim obrazovanjem djeca vježbaju mozak i mogu uticati na njegov razvoj što uključuje i razvoj njihove osobnosti. Muzičko obrazovanje  značajno poboljšava rad živčanog sistema i potiče sposobnost učenja. Na radionici  ćemo poticati aktivno slušanje, rad u timu, razvijati motoričke sposobnosti te komunikacijske vještine…

Scroll to Top