MALI INOVATORI

Čovjek je stvaralačko biće. Njegova sposobnost da koristi prirodna bogatstva, da materiju uzima iz prirode i prilagođava je svojim potrebama, doprinijeli su da da svoj život učine udobnijim. Što je najvažnije, čovjek je mijenjao sebe. Usvojio je kulturne i radne navike.

Prema tome, možemo kazati da  je čovjek stekao kulturu ponašanja, kulturu govora, kulturu rada, kulturu stanovanja, kulturu odijevanja, muzičku kulturu, likovnu kulturu, saobraćajnu kulturu itd.

Nas posebno zanima tehnička kultura, tehnička znanja i inovatorstvo.Ako učesnik ovog projekta ili grupe, koje budu učestvovale, bude/u znao/li upotrebljavati razna tehnička sredstva, ako budu stekli navike da u toku rada ispravno koriste alate, mašine i uređaje, ako znaju pročitati, protumačiti ili nacrtati jednostavan tehnički crtež, ako uspješno primjenjuju stečena tehnička znanja i slično, tada možemo kazati da smo uspjeli u namjeri, da smo uspješno proveli projekat i da imaju izgrađenu tehničku kulturu, te da smo ih uveli u svijet tehnike i inovatorstva. Posebno je značajno što će učesnici razvijati drugarstvo, zajedništvo, empatiju, a sve kroz maštovito stvaranje sopstvenih djela, koja će rado predstavljati i demonstrirati drugima. Naglasak je i na veoma kvalitetno utrošenom vremenu, odnosno udaljavanju djece sa ulica i poroka današnjice