Dječija kuća

Dom pionira Boško Buha izgrađen je 1963. godine dobrovoljnim sredstvima Udruženja za socijalističko vaspitanje i brigu. Njegova zadaća tada je bila da se organizira slobodno vrijeme za djecu do 14 godina. Dom Boško Buha organizirao je niz aktivnosti za djecu i omladinu sa područja općine Novo sarajevo. Dom je nudio brojne kulturno-edukativne aktivnosti, među kojima je naročito popularno bilo Pionirsko pozorište.  Tako je u toku godine kroz različite programe Doma pionira prolazilo oko 3.200 djece. Tokom rata Dom “Boško Buha”se nalazio na prostoru okupirane Grbavice, i bio je devastiran. U cilju vraćanja prvobitne namjene Doma „Boško Buha“, Općina Novo Sarajevo je u avgustu 2014. godine započela rekonstrukciju ovog objekta.

I konačno 2019. Godine Dom „Boško Buha“ je renoviran te je 25. Marta zasjao u novom svjetlu pod novim imenom „Dječija kuća“.

„Dječija kuća“ je mjesto predviđeno za inspiraciju, motivaciju, kreaciju i sticanje znanja. Aktivnosti su usmjerene na prepoznavanje i poticanje talenata, sudjelovanje djece u istraživačkim i umjetničkim programima, razvijanje različitih vještina i neformalno obrazovanje, te motivaciju za čitanje i učenje, širenje vidika, razmjenu iskustava i druženje.

Naglašavamo da su ciljna grupa korisnika „Dječije kuće“ djeca osnovnoškolskog uzrasta od 5 do 16 godina, u koji će imati mogućnost da na organizovan način koriste slobodno vrijeme kroz predviđene sadržaje.

Multidisciplinarnim pristupom cilj će biti da se prepoznaju i razvijaju sposobnosti, znanja i vještine koje se usvajaju neformalnim obrazovanjem, čime se želi pružiti podrška djeci u učenju životnih vještina kao i stvaranju okruženja međusobnog uvažavanja, pomaganja, dobrih namjera, te poštivanja pravila zajednice u kojoj živimo.

Scroll to Top