Konkursi

JAVNI OGLAS

Javni oglas Odluka o utvrđivanju liste pitanja za pismeni i usmeni ispit, te liste propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati pismeni i usmeni ispit Pitanja i lista literature Poslovnik o radu komisije za provođenje postupka prijema u radni odnos

Scroll to Top