Bravo Mi

Radionice koje nudi udruženje kreativaca BRAVO MI su:

  • Škola crtanja i slikanja za djecu
  • Škola crtanja i slikanja za odrasle
  • Profesionalna edukacija u crtanju za srednjoškolce
  • LinGapo orkestar za odrasle
  • Škola udaraljki za djecu
  • Muzički teatar
  • Life Coaching
  • Muzikoterapija
  • Škola stranih jezika za djecu i odrasle u suradnji sa edukativnim centrom LinGap

Scroll to Top