LIKOVNA RADIONICA

Likovna kultura je područje kreativnog izražaja djeteta koji je dio procesa učenja i stvaranja nastalog iz unutrašnje potrebe djece da se izraze i stvaraju. U cjelokupnom kompleksu odgoja školske djece umjetnost može odigrati značajnu ulogu pomažući djetetu u:

  • shvatanju života posredno preko umjetničkih djela
  • prepoznavanju emocionalnih stanja
  • prepoznavanju posljedica koja imaju različiti načini izražavanja    emocionalnih stanja na pojedinca-sebe i druge
  • učenju ekspresivnih tehnika koje omogućuju izražavanje i oslobađanje  emocionalnih stanja
  • naročito ljutnje, straha,  tuge… kroz različite likovne tehnike
  • razvoju kreativnih procesa

Ideja je da kroz program djelujemo kako bismo svoj djeci, a osobito djeci koja pokazuju interes za likovnom umjetnosti omogućili osmišljenije, aktivnije sudjelovanje u  odgoju putem likovne umjetnosti. Program će omogućiti  razvoj dječjih  kreativnih snaga neophodnih  za život sada i u budućnosti.

Smisao umjetnosti je da nas potiče na lijepo i plemenito u doživljavanju i ponašanju. Danas se mnogo toga, pa tako i  kultura prenosi kroz različite medije, na način da se i suviše malo prostora osigurava za  aktivno  sudjelovanja pojedinaca. I djeca su sve više pasivni konzumenti i u potencionalnoj su opasnosti kad putem medija primaju brojne sadržaje koji nisu uvijek ni plemeniti ni lijepi, a odrasli nisu uvijek dovoljno u mogućnosti kontrolirati sve što je djeci dostupno.